Ấn phẩm công nghiệp in ấn Quy chế đào tạo - 2018/10/08 đến 2018/11/04

Tổng giám đốc của chúng tôi và quản lý bán hàng đã tham dự một huấn luyện ở Hàng Châu được tổ chức bởi chính quyền tỉnh Press, ấn phẩm, đài phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Chiết Giang có một sự hiểu biết tốt hơn về các quy định ấn phẩm in ấn. Trong quá trình đào tạo, giáo sư Jialin Pu đã được mời để có một bài thuyết trình để phân tích tình hình hiện tại và xu hướng trong tương lai gần. Việc đào tạo kéo dài trong hai ngày, kể từ ngày 8 tháng 10 ngày  đến 09 tháng 10 ngày .

dsad


Post time: Nov-26-2018

WhatsApp Online Chat !